Huisregels


 • Hier vindt alleen veilige sex plaats, Dames mogen niet gedwongen worden tot onveilige sex.
 • Het gebruik van condooms is verplicht.
 • De dames en het personeel dienen met respect behandeld te worden.
 • Dames mogen te alle tijden handelingen en/of klanten weigeren.
 • De dames mogen niet gedwongen worden alcohol mee te drinken.
 • Men laat elkaar in waarde, Niet lastig vallen of opdringerig zijn.
 • Bij overmatig alcohol gebruik zal het schenken worden gestaakt.
 • Er moet van te voren worden afgerekend aan de bar
 • Wapenbezit is ten strengste verboden.
 • Verboden om hard- en/of softdrugs te gebruiken.
 • De directie stelt zich niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen.