Huisregels


  • Hier vindt alleen veilige sex plaats, Dames mogen niet gedwongen worden tot onveilige sex.
  • Het gebruik van condooms is verplicht.
  • De dames en het personeel dienen met respect behandeld te worden.
  • Dames mogen ten alle tijden handelingen en/of klanten weigeren.
  • Men laat elkaar in waarde, Niet lastig vallen of opdringerig zijn.
  • Bij overmatig alcohol gebruik zal het schenken worden gestaakt.
  • Er moet van te voren worden afgerekend aan de bar
  • Wapenbezit is ten strengste verboden.
  • Verboden om hard- en/of softdrugs te gebruiken.
  • De directie stelt zich niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen.